30 تیر 1396

مجمع عمومی عادی در سال ۱۳۹۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی در سال ۱۳۹۶
12 تیر 1396

گزارش هیئت مدیره و بازرس، مجمع ۱۳۹۶

گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شهرک را به مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ در پیوندهای زیر دریافت کنید:
7 تیر 1396

آگهی دعـوت مـجمع فوق‌العاده ( نوبت اول )

موسسه مـالکان شهرک کوی نـارنج (غـیرانتفاعـی) به شماره ثبت 10 از اعضای موسسه مالکان شهرک کوی نارنج و یا نمایندگان قـانونی آن ها دعـوت می‌شود تا درجلسه مجمع فوق‌العاده مـوسسه، که در روز سه‌شنبه مـورخ 20/4/1396 رأس ساعت 20:00 در تالار فردوسی پژوهشگاه نیـرو واقع درشهرک قدس، فـاز 6 انتهای بلوار دادمـان تشکیل می‌شود حضوربهم رسانند.
7 تیر 1396

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مـؤسسه مالکان شهرک کوی نارنج (غـیرانتفاعـی) از اعضای مؤسسه مالکان شهرک کوی نارنج و یا نمایندگان قـانونی آنها دعـوت می‌شود تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مـؤسسه، که در روز سه‌شنبه مـورخ 20/4/1396 رأس ساعت 18:30 در تالار فردوسی پژوهشگاه نیـرو واقع درشهرک قدس، فـاز 6 انتهای بلوار دادمـان تشکیل می‌شود، حضور به هم رسانند.
7 تیر 1396

صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

احتراما، صورت‌های مالی موسسه مالکان شهرک کوی نارنج مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تقدیم می‌شود.
12 آبان 1395

درخواست کپی شناسنامه و کارت ملی مالکان

با سلام خدمت مالکان محترم مؤسسه مالکان شهرک کوی نارنج جهت استحضار مؤسسه مالکان شهرک کوی نارنج در سال 1374 در ادره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. بر اساس درخواست اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، لازم است کپی از شناسنامه و کارت ملی تمام مالکان تهیه و برای این اداره در مرکز استان ( ساری ) ارسال شود. از آن جا که هر گونه مراجعه به این اداره از جمله ثبت صورت جلسه های مجامع مؤسسه منوط به ارسال کپی کارت ملی و شناسنامه مالکان شده است، خواهشمندم در اسرع وقت با هر روش که برای شما عزیزان راحت‌تر است، این مدارک را برای اینجانب یا آقای ایمانی ارسال فرمایید. روش پیشنهادی تهیه عکس با گوشی همراه و ارسال آن از طریق تلگرام به شماره: 09121113871 (غیاث‌الدین) و یا 09121571079 (آقای ایمانی) با سپاس فراوان
26 مرداد 1395

آیین نامه بازسازی و احداث

از اعضای محترم مؤسسه مالکان شهرک کوی نارنج تقاضا می شود با مطالعه آیین نامه های شهرک که در این سایت گذاشته شده اند، هر گونه نظر یا پیشنهادی برای تکمیل یا اصلاح آن ها دارند اعلام فرمایند. در حال حاضر هئیت مدیره موظف است آیین نامه های موجود را اجرا نماید. در مورد مجوز های ساخت و سازی که در چند سال اخیر بر اساس آیین نامه بازسازی و احداث صادر شده اند، تعدادی از همسایگان محترم در زمان ساخت ویلا ها نظر هایی دارند که در این مرحله از کار قابل اجرا نیست، بنا بر این اگر نظر درست و منطقی است، بایستی آیین نامه ها اصلاح و پس از تصویب، ملاک صدور مجوز قرار گیرد. خواهشمند است هر نظر یا پیشنهادی دارید کتبا به هیئت مدیره ارسال فرمایید.